Indmeldelse


Indmeldelse i Nutidens Kvinder er bindende for 1 år ad gangen

Det årlige kontingent er kr. 175,00

Indmeldelse i foreningen kan ske ved at kontakte bestyrelsen eller ved at udfylde nedenstående formular